13/7/60 แก้ไขตัวเล่นหนังแล้ว 100%

รด. เขาชนผี ที่เขาชนไก่