13/7/60 แก้ไขตัวเล่นหนังแล้ว 100%

The Core ผ่านรกกลางใจโลก