13/7/60 แก้ไขตัวเล่นหนังแล้ว 100%

The Dyatlov Pass Incident เปิดแฟ้ม..บันทึกมรณะ