13/7/60 แก้ไขตัวเล่นหนังแล้ว 100%

Dawn of the Dead (2004) รุ่งอรุณแห่งความตาย