13/7/60 แก้ไขตัวเล่นหนังแล้ว 100%

Guardians Galaxy (2014) รวมพันธุ์นักสู้พิทักษ์จักรวาล