13/7/60 แก้ไขตัวเล่นหนังแล้ว 100%

Taegukgi (2004) เท กึก กี เลือดเนื้อเพื่อฝัน วันสิ้นสงคราม